רישיון לדרגה B

מורה נהיגה בבת ים

 

  • גיל מינימאלי למבחן עיוני- 16.5
  • גיל מינימאלי למבחן מעשי – 16 שנים ו-9 חודשים
  • גיל מינימאלי ללימוד-16.5
  • גיל מינמאלי לקבלת רישיון 16 שנים ו-9 חודשים
  • מספר שיעורי חובה מינימאלי -28

תנאים לקבלת הרישיון:

  • הוצאת טופס "ירוק" (רש"ל 18)
  • בקשה לרישיון נהיגה חדש(רש"ל /טופס"ירוק" 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה/חיילים אצל רופא היחידה ובדיקת ראייה.
  • הוצאת הטופס בתחנות צילום

לרב ניתן לערוך במקום בדיקת ראייה

הערות:

*נהג חדש צעיר יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים בהגבלת "חייב בליווי"

*רישיון נהיגה לרכב פרטי ניתן בהגבלת נהג חדש

*מתאים לסוג רכב   B

ניתן ללמוד על רכב ידני אשר מקנה רישיון גם לרכב אוטומטי

ניתן ללמוד על רכב אוטומטי המקנה רישיון מוגבל לרכב אוטומטי בלבד

 יתרונות הלימוד ברכב האוטומטי: קל יותר מהרכב הידני, מטבע הדברים חוסך בשיעורים, מוזיל את עלות הלימוד ובהליך קצר ופשוט ניתן תמיד להסב את הרישיון לרכב ידני גם.