רישיון דרגה A1

q1 copy

אופנוע/קטנוע שהספק מנועו 33 כ"ס

רישיון לדרגה A1

  • גיל מינימאלי למבחן עיוני- 17.5
  • גיל מינימאלי למבחן מעשי – 18
  • גיל מינימאלי ללימוד-18
  • גיל מינמאלי לקבלת רישיון 18
  • מספר שיעורי חובה מינימאלי -15 מי שמחזיק ברישיון נהיגה דרגה A2 חייב ב-8 שיעורים לפחות.

תנאים לקבלת הרישיון:

  • הוצאת טופס "ירוק" (רש"ל 18)
  • בקשה לרישיון נהיגה חדש(רש"ל /טופס"ירוק" 18) עם תצלום המבקש, חתום ומאושר ע"י רופא משפחה/חיילים אצל רופא היחידה ובדיקת ראייה.
  • הוצאת הטופס בתחנות צילום

לרב ניתן לערוך במקום בדיקת ראייה

*מתאים לסוגי רכב   L1+L2